Mohegan Bluffs

Video

View from Mohegan Bluffs in Washington County, Rhode Island